Menu

Kil nedir?

Sabitlenmiş Yazı

Kil, genellikle Alüminyum Silikat hidrantlarından oluşan bir mineraldir. Yeryüzünde (rüzgarların etkisi ile ) ve yer kabuğunun derinliklerinde mineral kütleleri şeklinde görülür. Doğada…

Yükselti Basamakları

Sabitlenmiş Yazı

Yeryüzü şekilleri harita düzlemine geçirilirken yükseklikleri, kalınlıkları ve eğim yükselti basamakları kullanılarak belirtilir. Yükselti basamakları oluşturulurken, kalınlıklar, eğim ile orantılı bir şekilde…

Habeş Kurdu

Sabitlenmiş Yazı

Latince ismi Canis simensis olan Habeş kurdu, köpekgiller familyasının en az rastlanan canis türündendir. Etiyopya kurdu veya Habeş çakalı diye de adlandırılır….