Kezzap nedir? Nerelerde kullanılır? Ne işe yarar?

Kezzap nedir? Nerelerde kullanılır? Ne işe yarar?

Kezzap nedir?

Kezzap, bilimsel anlamda; Nitrik asit. HNO3 formülünden de anlaşılacağı gibi; 3 Oksijen, 1 Hidrojen’den meydana gelen anorganik bir asittir.
Formül: HNO3
Yoğunluk: 1,51 g/cm³
Kaynama noktası: 83 °C
Molar kütle: 63,01 g/mol
Erime noktası: -42 °C
IUPAC numarası: Nitric acid

Çoğu patlayıcılar da kezzap kullanılmaktadır. Bunun sebebi kezzap, kimyasalları nitrat’a çevirmesinden kaynaklanmaktadır. Kezzap konsantrasyonu arttıkça tehlike seviyesi artmaktadır. Kezzap ticari olarak, 1,39 yoğunlukta ve %63 gerçek asit ihtiva etmektedir.

Kezzap, ten ile temas ettiği anda artık geri dönüşü olmayan doku harabiyeti meydana getirmektedir. Oldukça kuvvetli bir asittir ki, amaçları dışında kullanıldığında insana kalıcı hasarlar verebilmektedir. Ülkemizde kezzap denilince akla Arabesk Sanatçısı Bergen gelmektedir.

Kezzap ne işe yarar, nerelerde kullanılır?

Kezzap endüstriyel olarak gübre yapımında kullanılmaktadır. Amonyum ile nötralize edilerek amonyum nitrat elde edilir. Diğer esas uygulamalar ise patlayıcı, naylon öncüleri ve özel organik bileşiklerin üretimi içindir.

Kezzap, oksitleyici olarak sıvı roket yakıtı olarak da kullanılabilir. Bu formlar, kırmızı dumanlı nitrik asit, beyaz dumanlı nitrik asit, sülfürik asit ile bunların karışımları, ve HF inhibitörü bu formlarını içerir.

Günlük hayatta temizleyici ve dağlayıcı olarak kullanılmaktadır. Fosforik asit içeriği pas çözümün de kullanılabilir.

 

Kezzap nasıl yakar?

Kezzap aşındırıcı asit ve güçlü bir oksitleyici maddedir. Bunun yarattığı en büyük tehlike kimyasal yanıklar. Asit, yağ (ester nedeni ile) ve proteinler ile hidroliz olur. Konsantre kezzap, keratin ile reaksiyonu sonuçu, deriyi sarı renge boyar. Nötralize oldupu zaman bu renk turuncuya döner. Sistemik etkileri olası değildir,madde kanserojen veya mutajen olarak kabul edilmez.

Beğen  3
Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir